NIEUWS

15-02-2022

'Benut je zintuigen, ontdek De Geelders!'

Leem in de bodem, een buizerd in de lucht, bomen en voorjaarsflora die kleur geven aan de natuur. Samen met de ontelbaar veel krioelende beestjes in het gras en waterinsecten in het heldere water van de Beeksche waterloop prikkelt De Geelders de zintuigen. Tijdens de Geeldersdag op 10 april 2022 richt ARK, samen met vele vrijwilligersorganisaties, de aandacht op de bijzondere natuur die hier te vinden is.

En bijzonder is ze. Want veel kwetsbare planten en dieren die je op andere plaatsen in Nederland nauwelijks ziet, blijken het hier goed te doen. Zoals houtsnippen. Eind mei zijn ze baltsend te horen en te zien rond De Geelders. Dan vliegen ze in grote banen over het bos met vertraagde, stijve vleugelslag. Ondertussen maken ze een knorrend geluid. Deze bijzondere natuurervaring kun je in Nederland maar op weinig plekken zo goed zien. Ook andere bijzondere vogels vinden het in De Geelders goed toeven. Zoals de havik die van grotere bossen houdt en absoluut zal profiteren van de uitbreiding van dit Brabantse bos. Of neem de wespendief, de geelgors, de middelste bonte specht en de rode wouw. Allemaal bijzonder en allemaal vertegenwoordigd in De Geelders.

Hagedis, nachtvlinder, voorjaarsplant

Het blijft niet bij alleen vogels. Want De Geelders is ook de thuishaven van veel andere bijzondere plant- en diersoorten. Zoals de hazelworm (een zeldzame soort hagedis), het boterbloempje (een nachtvlinder die is waargenomen op ’t Speet, bij de Hooge Beek en in ’t Hoefje) en de unieke, vroegbloeiende eenbes. Je vindt deze uitzonderlijke plant in bosranden en op wallen van De Geelders dankzij de vochtige, voedselrijke bodem die het bos rijk is. Wie weet zijn ze tijdens de Geeldersdag in groten getale te ontwaren… De Geeldersdag vindt plaats op 10 april 2022 van 10.00 – 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Beeld: De havik. Foto: Dirk Eijkemans.


Havik

ABONNEER JE NU OP ‘NIEUWSBRIEF DE GEELDERS & HET DOMMELDAL’

Op de hoogte blijven van alles wat er aan natuurontwikkeling in De Geelders gebeurt? Abonneer je dan op de maandelijkse ARK-nieuwsbrief De Geelders & het Dommeldal: stuur onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief De Geelders & het Dommeldal’ een mail naar info@ark.eu.

Eerdere edities van de nieuwsbrief vind je hier.