De rijke leembossen van De Geelders, uniek in Nederland

Tijdens de Geeldersdag op 10 april 2022 ontdek je hoe bijzonder De Geelders is. Want het is één van de laatste vochtige leembossen in Nederland. Vochtig leem levert perfecte leefomstandigheden op voor bijzondere – vaak zeldzame – planten en dieren. Zoals eenbessen en de Franse aardkastanje. En wespendieven, wielewalen en houtsnippen. Je treft hier zelfs een opmerkelijk schaaldiertje aan: het oranje-blauw zwemmend geraamte, een uiterst zeldzaam oerkreeftje dat bijna nergens anders in Nederland voorkomt.

Natuur, maar ook cultuurhistorisch erfgoed

Al die verschillende soorten zijn zó waardevol, dat ARK zich bij de natuurontwikkeling richt op herstellen, versterken en uitbreiden van De Geelders. Dat doen we bijvoorbeeld door het grondwaterpeil hoog genoeg te houden. Daarmee gaan we verdroging van de bodem tegen. Ook planten we duizenden bomen die hier van oorsprong thuishoren zoals fladderiepen, linden en populieren. Verder brengen we bijzondere cultuurhistorische elementen terug in het gebied. Denk aan veldpoorten die laten zien waar in de Middeleeuwen een boskamp lag. Zo’n boskamp was destijds belangrijk, want daar werd hout geoogst, bedoeld voor de bouw van schuren en huizen.

We laten de natuur haar gang gaan

Eenmaal ingericht en aangeplant, willen we vooral dat de natuur in De Geelders daarna haar gang kan gaan. Met jonge bomen die samen met oude(re) exemplaren prachtige bossen vormen. Met natuurlijke grazers die zorgen voor mooie, open plekken waar het goed toeven is voor planten en dieren. Met afgevallen takken en omgevallen bomen die we laten liggen, want daar worden vogels en insecten blij van. Ook de mens profiteert van zo’n afwisselend bos: de goede toegankelijkheid zorgt ervoor dat het hier fijn wandelen is. Ervaar het zelf maar eens. De Geeldersdag biedt je er alle gelegenheid voor.

ARK in De Geelders

Het herstellen en ontwikkelen van De Geelders begint met grond verwerven. Want er zijn nog best veel percelen die nog in bezit zijn van particulieren en ondernemers. Dat geldt voor meer plaatsen in Het Groene Woud. Wil je weten hoe ARK dat aanpakt? Kijk dan Meer weten over hoe ARK aan grondverwerving doet? Kijk op de website van ARK.

ABONNEER JE NU OP ‘NIEUWSBRIEF DE GEELDERS & HET DOMMELDAL’

Op de hoogte blijven van alles wat er aan natuurontwikkeling in De Geelders gebeurt? Abonneer je dan op de maandelijkse ARK-nieuwsbrief De Geelders & het Dommeldal: stuur onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief De Geelders & het Dommeldal’ een mail naar info@ark.eu.

Eerdere edities van de nieuwsbrief vind je hier.